Vår signatur er å bidra til din økte lønnsomhet og verdiskaping

Smarte bedriftsledere sørger for å høste viktig styringsinformasjon samtidig som det føres regnskap i henhold til norsk lovverk.

Et vakkert bilde av en blå himmel med noen godværs skyer. Et symbol på ubekymret positivitet, uendelige muligheter - og også at tjenestene som leveres av Signatur Management er tilgjengelige over alt og til alle tider, fordi det "ligger i skyen"

Vår signatur er å bidra til din økte lønnsomhet og verdiskaping

Smarte bedriftsledere sørger for å høste viktig styringsinformasjon samtidig som det føres regnskap i henhold til norsk lovverk.

Våre tjenester

Våre metoder gir deg oppdatert regnskapsinformasjon tilgjengelig, uansett hvor du befinner deg. Regnskapsbilag, merverdiavgift og lønnskjøring og innrapporteringer kan håndteres papirfritt. Fakturering henger tett og logisk sammen med fordringer, betalingsregistrering og purrerutiner.

Utvalgt informasjon kan gjøres lett tilgjengelig for alle typer brukere i din organisasjon. Det er ikke behov for å eksportere eller importere informasjon.

Les mer

Vi leverer oversiktlige regnskapsrapporter som er lette å forstå. Økonomistyring og budsjettering optimaliseres for din virksomhet og løsningen vokser i takt med den. Som leder får du et bedre overblikk med resultat-prognoser inkludert råd om muligheter til forbedringer.

Les mer

Vår jobb er å være verdifull ressurs for deg og din bedrift. Arbeid tilknyttet årsregnskap og årsberetning håndteres sømløst med alle nødvendige oppgaver og ligningspapirer. Vi utarbeider også selvangivelser og håndterer skattemeldinger. I tillegg tar vi ansvar for å gi råd og økonomisk veiledning knyttet til skatter og avgifter. 

Les mer

Våre kunder kan trygt konsentrere seg om sin kjernevirksomhet. De vet at Signatur Management sørger for at det er orden og kontroll i regnskap og økonomisk rapportering.

Les mer

Vi vil gjerne være din økonomiske sparringspartner og har kapasitet til å bistå deg og din virksomhet i utvalgte situasjoner og ved spesielle behov. Våre folk har kompetanse til å bidra på flere plan som for eksempel:

  • Likviditetsstyring og finansiering. 
  • Kapitalutvidelse eller kapitalnedsettelse.  
  • Papirarbeid i forbindelse med emisjon, lånesøknader eller konvertering av lån.
  • Omdanning av selskapsform til aksjeselskap eller kommandittselskap.
  • Stiftelse av enkeltmannsforetak.

Ta kontakt så forteller vi hva vi kan gjøre for deg

Les mer

Vi har bred erfaring fra etablering av alle former for foretak. Vi bidrar til god kontroll på nødvendige papirer som stiftelsesdokumenter og registrering i offentlige registre, og kjenner de til enhver tid gjeldende krav. I tillegg kan vi bistå med konkurrent- og markedsanalyser som gir deg et bedre beslutningsgrunnlag.

Les mer

Vurderer dere å kjøpe en virksomhet eller planlegger fusjon eller fisjon? Vurderer dere å selge hele eller deler av bedriften? Vi har kompetanse på begge sider av bordet under gjennomføring av Due diligence.

Ta kontakt for å høre hvordan vi kan finne den beste løsning for dere

Les mer

Våre ansatte har erfaring fra styrearbeid på flere nivåer. Verdien av å engasjere en ekstern styresekretær, som kun har ansvar for å registrere alle nyansene i det som blir diskutert og sørge for gode styrereferat, og en oppdatert styreprotokoll, er vesentlig større enn man skulle tro. 

Vi kan også ta ansvar for det administrative arbeidet knyttet til Generalforsamling: Lovlig innkalling, praktisk gjennomføring, skriving av protokoller og utsendelser i etterkant. 

Ta kontakt, så forteller vi mer

Les mer

Lurer du på hva vi kan gjøre for deg? Våre kunder sier det aller best

«Med Signatur Management med på laget er vi trygge på at regnskap, lønn og rapportering blir håndtert rett og innenfor de tidsfrister som gjelder. Vi bruker tiden vår på det vi er best på: Vi skaper fornøyde kunder»

Frode Urangsæter
Daglig leder, Langevåg Bygdatun AS

«I en travel hverdag kan det være krevende å ha fullstendig oversikt over alle detaljer og frister. Å ha Signatur Management i ryggen, gjør at vi har rett beslutningsgrunnlag, og kan fokusere på vekst og verdiskaping for våre selskaper.»

Marianne Eidesvik
CFO, Bømmelfjord AS

«Hverdagen min er blitt så mye enklere. Reiseregningen er ferdig utfylt og levert før jeg går av fergen.»

Referansen har bedt om å få være anonym

Et vakkert bilde av en blå himmel med noen godværs skyer. Et symbol på ubekymret positivitet, uendelige muligheter - og også at tjenestene som leveres av Signatur Management er tilgjengelige over alt og til alle tider, fordi det "ligger i skyen"

Om oss

Signatur Management har som mål å gjøre bedriftsledelsen bedre i stand til å ta gode beslutninger. Våre kunder får førsteklasses økonomisk styringsinformasjon i sann tid som en naturlig del av regnskapsførselen. 

Kundene velger oss fordi vi har kort responstid, leverer kvalitet og høy grad av personlig service. Selv om navnet vårt er relativt nytt, har innholdet i virksomheten vår betjent fornøyde kunder siden 2004. 

Har du lyst til å jobbe med oss?

Vi er alltid på jakt etter positive, nøyaktige ressurspersoner som kan styrke laget vårt. Ønsker du deg en trygg arbeidsplass, med solide eiere og ryddige forhold som gir deg muligheter til personlig vekst. 

Et vakkert bilde av stjerne-natt-himmelen. Et symbol på uendelige muligheter - og også at tjenestene som leveres av Signatur Management er tilgjengelige over alt og til alle tider, fordi det "ligger i skyen"