Årsoppgjør og ligningspapirer

Årsoppgjør og ligningspapirer

En naturlig konsekvens av vårt samarbeid er en bekymringsfri håndtering av årsoppgjøret.

De fleste avstemmingene blir foretatt løpende, gjennom året. Før vi starter, vi tar et overblikk og sjekker at vi har fått med oss alle detaljene.

Du kan være trygg på prosessene

På grunnlag av de opplysningene vi har mottatt gjennom det aktuelle året, utarbeider vi årsregnskap og tar hånd om alle papirer i forbindelse med ligningen. Vi tar ansvar for å sende inn ligningspapirene på riktig måte, i henhold til gjeldende krav, retningslinjer og skattemyndighetenes frister.

Aksjonærregisteroppgaven utarbeides som en naturlig del av oppdraget

Vi tar ansvar for å holde oss oppdaterte på alle offentlige krav og regler. Våre medarbeidere vil derfor fungere som gode diskusjonspartnere for din virksomhets ledelse, og vi kan gi kvalifiserte råd og økonomisk veiledning knyttet til skatter og avgifter.

Skatteoptimalisering

Det som før het selvangivelse heter nå skattemelding. Vi gjør løpende vurderinger gjennom året og legger til rette for fornuftig skatteoptimalisering. Gjennom god dialog sørger din ansvarlige kundekontakt for å holde deg informert om oppdaterte regler og muligheter.

Andre tjenester

Kontakt oss