Behov for å styrke administrasjonen i forbindelse med oppkjøp

Behov for å styrke administrasjonen i forbindelse med oppkjøp

I kritiske faser kan det være avgjørende å styrke laget med ekstra kompetanse. Vi bidrar til færre bekymringer.

Våre ansatte har variert og viktig erfaring fra denne type situasjoner, og kan bidra med verdifulle innspill i prosessen.

Kjøp eller salg? Fisjon eller fusjon? Vi hjelper deg med å skaffe oversikt og kontroll

Vi har kompetanse og erfaring fra å sitte på begge sider av bordet. Vi vet hva som vil gi best resultater under gjennomføring av Due diligence, og kan bistå ledelsen din gjennom prosessen.

Andre tjenester

Kontakt oss