Rapportering, konsolidering og analyse

Rapportering, konsolidering og analyse

Vi bidrar med verdifull spisskompetanse. Basert på våre analyser får du og din ledelse gir økt innsikt og hjelp til å se forbedringer, nye muligheter og ta bedre beslutninger.

Rapportering er en av våre spesialiteter. Omfanget tilpasses behovet for din bedrift. Det er også enkelt å gi ulik tilgang og ulik rapportering til ulike nivåer i bedriften. 

Vi blir enige om hvilke KPI-er som er relevante for dere, slik at disse kan måles over tid.

Regnskaps- og nøkkeltall

Disse rapporteres i henhold til avtale med dere. Vi bidrar til at disse kan benyttes som relevant styringsverktøy for din bedrift.

Budsjettering

Vi har solid erfaring på dette fagfeltet. Derfor kan du gjerne engasjere oss til å bidra i utarbeidelse av spesifikke budsjetter. Dette kan enkelt implementeres i rapporteringen, slik at du har et godt beslutningsgrunnlag for ulike nødvendige tiltak.

Andre tjenester

Kontakt oss