Skybasert forretningsførsel og regnskap. Sømløs rådgivning

Skybasert forretningsførsel og regnskap. Sømløs rådgivning

Å ha oppdatert regnskapsinformasjon tilgjengelig ved hjelp av noen tastetrykk på mobilen eller datamaskinen, 24 timer i døgnet, 365 dager i året, uansett hvor du befinner deg, frigjør tid og gir deg oversikt til å ta bedre beslutninger.

Alt kan håndteres 100% papirfritt, men du har selvfølgelig muligheten til å skrive ut alle papirer dersom du ønsker det. Regnskapsbilag, merverdiavgift og lønnskjøring og innrapporteringer kan håndteres papirfritt. Fakturering henger tett og logisk sammen med fordringer, betalingsregistrering og purrerutiner. 

La oss optimalisere dine prosesser

Vi håndterer alle bilag digitalt. Det betyr at du ikke trenger å tenke på at bilag skal leveres regnskapsfører. Når ditt firma har EHF-faktura, sender dine leverandører sine fakturaer rett til vårt regnskapssystem. Det eneste du trenger å gjøre, er å godkjenne disse før de betales. Godkjenningen kan gjøres fra smarttelefon, nettbrett eller pc.  Når en inngående faktura er godkjent av deg, vil den automatisk bli betalt til rett tid. 

Vi kan også ta ansvar for faktureringen

Alt vi trenger er faktura-grunnlaget og nødvendige detaljer. Dersom du sender likelydende fakturaer, settes dette opp som en automatisk handling i regnskapssystemet. Når vi har lagt inn korrekte opplysninger en gang, går resten av seg selv. Dersom de ulike fakturaene skal spesifiseres, avtaler vi detaljene, sender fakturaene slik du ønsker de skal være.

Oppfølging av betalinger

Vi tar også ansvar for å følge opp at betalingen skjer på forfall. Dersom innbetalinger avviker fra forfallsdato, følger vi opp saken og sørger vi for å sende purring mm når det kreves. 

Avstemming og kontroll av kunde- og leverandørreskontro er en også en del av våre tjenester

Er bedriften din i en oppstartsfase eller i ferd med å påbegynne avgiftspliktig virksomhet, kan vi være behjelpelig med nødvendig mva-registrering for dette.

Lønn

Vi tar oss gjerne av din lønnskjøring. De fleste gjør dette hver 14. dag eller hver måned. Vi kjører lønn for din bedrift i det intervallet du ønsker. Vi bruker programvaren PowerOfficeGo, og dette systemet har integrasjoner mot en lang rekke eksterne lønns- og timeregistreringssystemer. 

Når vi har ansvar for fagfeltet lønn tar vi oss selvfølgelig av alt det som følger med;  innberetning, A-melding, innbetaling av skattetrekk og arbeidsgiveravgift og utbetaling av lønn. I tillegg til lønn i forbindelse med sykdom og permisjoner.

Det er ikke behov for å eksportere eller importere informasjon

Utvalgt informasjon kan gjøres lett tilgjengelig for alle typer brukere i din organisasjon. Det er også mulig å gi ulike tilganger til ulike nivåer etter behov.

Du har løpende innsyn i regnskapet ditt og derfor full kontroll

Dersom du kun ønsker noen å snakke med for å optimalisere dine prosesser, tar vi gjerne rollen som din økonomiske sparringspartner.

Andre tjenester

Kontakt oss