Styremedlem / styreleder / styresekretær

Styremedlem / styreleder / styresekretær

Et verdifullt medlem i et styre bidrar med innsikt og kompetanse. I tillegg er det viktig at posisjonene besettes av personer som har et personlig engasjement, en fremoverlent holdning, ansvarlig opptreden med en urokkelig integritet.

Våre ansatte har erfaring fra styrearbeid på flere nivåer. Uavhengig av en eventuell posisjon i styret, kan Signatur Management gjerne påta oss håndteringen av alle administrasjonsoppgaver i forbindelse med styrearbeidet.

Generalforsamling

Du kan gjerne gi oss oppdraget med å håndtere det administrative formalitetene knyttet til Generalforsamlingen: Lovlig innkalling, praktisk gjennomføring, håndtering av protokoller og utsendelser i etterkant.

Ekstern styresekretær

Det er ikke lett å være den i styret som får oppdraget med å skrive referatet, samtidig som vedkommende skal følge debatten og bidra aktivt med sitt eget syn. Ved å gi oppdraget til en ekstern styresekretær, med et tydelig mandat om å være nøytral, utarbeides det et verdidokument som fanger opp alle nyansene i viktige diskusjoner.

Andre tjenester

Kontakt oss