Tjenester

Hvordan kan vi bidra til økt lønnsomhet og verdiskaping i ditt selskap?

Sky-basert forretningsførsel og regnskap. Sømløs rådgivning. Regnskapsanalyse. Årsoppgjør og ligningspapirer. Rapportering. Konsolidering. Analyse. Administrasjon på timebasis. Support til ledelsen. Stiftelsesdokumenter. Registrering i offentlige registre. Konkurrentanalyser. Markedsanalyser. Bedre beslutningsgrunnlag. Fusjon. Fisjon. Salg av virksomhet. Due diligence. Styremedlem. Styreleder. Styresekretær. Etablering av et nytt selskap.  Oppdraget kan være stort eller lite. Vi har kompetanse til å spille deg god.

Et vakkert bilde av en blå himmel med noen godværs skyer. Et symbol på ubekymret positivitet, uendelige muligheter - og også at tjenestene som leveres av Signatur Management er tilgjengelige over alt og til alle tider, fordi det "ligger i skyen"

Tjenester

Hvordan kan vi bidra til økt lønnsomhet og verdiskaping i ditt selskap?

Sky-basert forretningsførsel og regnskap. Sømløs rådgivning. Regnskapsanalyse. Årsoppgjør og ligningspapirer. Rapportering. Konsolidering. Analyse. Administrasjon på timebasis. Support til ledelsen. Stiftelsesdokumenter. Registrering i offentlige registre. Konkurrentanalyser. Markedsanalyser. Bedre beslutningsgrunnlag. Fusjon. Fisjon. Salg av virksomhet. Due diligence. Styremedlem. Styreleder. Styresekretær. Etablering av et nytt selskap.  Oppdraget kan være stort eller lite. Vi har kompetanse til å spille deg god.